Về chủ đề dinh dưỡng, trong vai trò của một người nghiên cứu chuyên sâu về dinh dưỡng, Hồng muốn chia sẻ tới bạn đọc những kiến thức dinh dưỡng khoa học dựa trên các khuyến nghị dinh dưỡng hiện tại, giúp bạn biết cách điều chỉnh một chế độ ăn uống lành mạnh để cải thiện sức khỏe và ngăn ngừa bệnh tật do ăn uống.